پرش به محتوا

دسته بندی محصولات

نخ پلی استر سیگارتی

نخ ترویرا با دسه بندی های مختلف در نخ شاپ

نخ ترویرا

نخ ترویرا با دسه بندی های مختلف در نخ شاپ ابر

نخ سرکیسه دوزی

نخ های پلی استر خام در تمامی رنگ ها در نخ شاپ

نخ پلی استر

نخ های پلی استر خام در تمامی رنگ ها در نخ شاپ

سوزن چرخ های راسته دوزی(DB*1)

سوزن های راسته دوزی در انواع سایز در نخ شاپ

سوزن چرخ مادگی(DP*5)

سوزن چرخ مادگی(DP*5) در انواع سایز در نخ شاپ

سوزن دکمه دوزی(TQ*7)

سوزن دکمه دوزی(TQ*7) در انواع سایز در نخ شاپ

سوزن چرخ های خانگی(HA*1)

سوزن چرخ های خانگی(HA*1) انواع سایز در نخ شاپ

سوزن چرخ های دوپایه ضحیم دوزی(DP*17)

سوزن ضحیم دوزی(DP*17) در انواع سایز در نخ شاپ

سوزن چرخ های میانه دوز(DV*63)

سوزن های میانه دوز(DV*63) در انواع سایز در نخ شاپ

سوزن چرخ دکمه دوزی(TQ*1)

سوزن دکمه دوزی(TQ*1) در انواع سایز در نخ شاپ

سوزن چرخ های سر دوزی(DC*27)

سوزن چرخ های سر دوزی(DC*27) در نخ شاپ

چسب های کاعذی

چسب کاعذی در انواع رنگ در نخ شاپ

چسب پنج سانتی متری

چسب پنج سانتی متری در نخ شاپ

قیچی سر نخ زن

قیچی سر نخ زن در انواع مختلف در نخ شاپ

قیچی ایتالیایی

قیچی ایتالیایی در انواع سایزدر نخ شاپ

قیچی های چینی

نخ ترویرا با دسه بندی های مختلف در نخ شاپ ابر

آخرین مقالات