انواع نخ های گلدوزی و کاربردهای آن

انواع نخ های گلدوزی و کاربردهای آن انواع نخ های گلدوزی گلدوزی هنری است که با کمک نخ و سوزن روی پارچه طرح هایی زیبا ایجاد می شود. یکی از مهم ترین ابزارهای گلدوزی، نخ است. نخ های گلدوزی انواع مختلفی دارند که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند. نخ های پنبه ای […]