آشنایی با انواع نخ

نخ چیست؟ نخ به رشته های باریک و بلندی می گویند که از الیاف طبیعی یا مصنوعی ساخته می شود. مهم‌ ترین اصول در کیفیت نخ، مقاومت و استحکام نخ، شفافیت، صاف و یک‌ دست بودن و ثبات رنگی آن است. نکته‌ی مهم در انتخاب نخ، توجه داشتن به میزان ضخامت پارچه است. پارچه های لطیف و نازک، نیاز به سوزن ظریف و […]