انواع نخ‌ ها و کاربردهای آن‌ ها

انواع نخ‌ ها و کاربردهای آن‌ ها انواع نخ‌ نخ‌ ها رشته‌ های باریک و بلندی هستند که از الیاف طبیعی یا مصنوعی ساخته می‌ شوند. از نخ‌ ها برای دوخت، بافت، گلدوزی و سایر صنایع دستی استفاده می‌ شود. انواع نخ‌ ها بر اساس جنس نخ‌ ها را می‌ توان بر اساس جنس به […]