نخ سر کیسه دوزی

نخ سر کیسه دوزی یا نخ گونی دوزی نخ سر کیسه یا نخ گونی دوزی یک نخ مخصوص برای دوخت سر کیسه است. سر کیسه دوزی انواع کیسه حبوبات، صیفی جات، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، سیمان، کچ و انواع کیسه کود گیاهی و شیمیایی و… توسط نخ سر کیسه دوزی انجام می شود. ویژگی های […]