خواص نخ پلی استر

خواص شیمیایی نخ پلی‌ استر الیاف یا نخ‌ های پلی استر به دلیل ساختمان شیمیایی خاص خود کریستالی هستند و به سبب نبود عوامل فعال در پلیمر آنها و جذب رطوبت کم در مقابل بیشتر مواد شیمیایی مقاومت خوبی دارند. اثر اسیدها:‏ الیاف پلی استر در مقابل اسیدهای ضعیف در حالت جوش و در مقابل اسیدهای […]