با کیفیت ترین نخ های بافندگی و کاربرد های آن ها

توضیح درباره انواع نخ و الیاف نخ ‌ها را می‌ توان از ده‌ ها نوع الیاف و مواد مختلف ساخت، اگر تازه کار هستید، این امر می تواند خرید نخ را بسیار دشوار کند چگونه می خواهید تفاوت بین الیاف حیوانی، گیاهی و مصنوعی را بدانید؟ چگونه می دانید که هر نوع نخ چه نوع […]