معرفی نخ عمامه

نخ عمامه مهم‌ ترین اصول در کیفیت نخ، استحکام، شفافیت رنگ، بدون گره، صاف و یک دست بودن و ثبات رنگ داشتن است؛ زیرا چنین نخی‌ می‌ تواند در پیشبرد دوختی زیبا بسیار مؤثر باشد. آن چه مسلم است این است که با به وجود آمدن تکنولوژی و فناوری‌ های نوین، روز به روز استفاده […]