مقایسه دوک نخ یه لا 40/2 با سایر دوک نخ ها

مقایسه دوک نخ یه لا 40/2 با سایر دوک نخ ها دوک نخ یه لا 40/2 دوک نخ یه لا 40/2 نوعی نخ متداول در صنعت نساجی است که از دو رشته نخ 40 تایی تابیده شده به هم تشکیل شده است. این نوع نخ به دلیل استحکام، ظرافت و تنوع کاربردی که دارد، در […]