انتخاب سوزن خیاطی

راهنمای انتخاب سوزن خیاطی

سوزن های خیاطی در صنعت پوشاک، بر اساس نوع پارچه و نوع نخ خیاطی انتخاب می شوند. انتخاب مناسب سوزن باعث می شود تا خروجی بخش خیاطی با کیفیت تر باشد. اندازه سوزن توسط تولید کنندگان به روش های متفاوتی بیان می شود؛ اما اندازه های متریک ساده ترین و پرکاربردترین معیارهای اندازه گیری سوزن در صنعت پوشاک هستند. معمولاً اندازه سوزن با واحد ان ام بیان شده و با اندازه گیری قطر میانی تیغه سوزن مشخص می گردد.

تاثیر انتخاب اشتباه سوزن خیاطی در صنعت پوشاک

برخی از تاثیرات انتخاب اشتباه سوزن در صنعت پوشاک عبارتند از:

تاثیراتی که در آن سوزن نسبت به الزامات پارچه ظریف تر است

هنگامی که سوزن از پارچه ظریف تر باشد؛ با کار صفحه گلوگاه چرخ خیاطی، سوزن منحرف شده و حالتی منحنی شکل پیدا می کند. سوزنی که حالتی منحنی شکل پیدا کرده است؛ کوک های جابه‌جا تولید می کند، زیرا ممکن است حلقه گیر نتواند حلقه ایجاد شده توسط نخ سوزن را بگیرد.

انتخاب سوزن خیاطی

تاثیراتی که در آن نخ نسبت به سوزن ظریف تر است

وقتی نخ ظریف تر از سوزن باشد ممکن است یک کوک لغزشی ایجاد شود؛ زیرا سوزن نمی تواند حلقه نخ را در یک اندازه مناسب ایجاد کند.

تاثیراتی که در آن سوزن نسبت به نخ خیاطی ظریف تر است

هنگامی که سوزن از نخ ظریف تر باشد؛ نخ نمی تواند به راحتی در داخل چشمی سوزن حرکت کند و دقیقاً در شیار بالایی سوزن قرار نمی گیرد. در نتیجه به دلیل وجود اصطکاک بیشتر، گرمای بیشتری در سوزن تولید می شود؛ این مشکل نهایتاً منجر به پارگی نخ و افت تولید لباس می گردد.

تاثیراتی که در آن سوزن نسبت به الزامات پارچه ضخیم تر است

وقتی سوزن نسبت به پارچه ضخیم تر باشد؛ پارچه به دلیل سوراخ های بزرگ ایجاد شده توسط سوزن، ظاهری نامناسب پیدا می کند. در ضمن در این حالت ممکن است درز پارچه های بافته شده حالتی چروکیده و جمع شده پیدا کنند.

خرید سوزن به راحتی انجام می شود کافی است با نخ شاپ همراه باشید. نخ شاپ بهترین ها را برای شما می خواهد، جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.