طریقه جا انداختن سوزن

طریقه جا انداختن سوزن ماسور

هر ماشین دوخت دارای دستور العملی مخصوص، جهت نخ انداختن برای خود می باشد البته پس از تجربه و کار با ماشین های مختلف دوخت به این نتیجه خواهید رسید که مراحل قرار گیری و عبور نخ در تمام چرخ خیاطی ها تقریبا یکسان می باشد و فقط شکل ظاهری قطعات متفاوت است پس از رد کردن نخ از سوزن نخ ماسوره را بیرون بیاورید و قبل از شروع دوخت نخ و ماسوره باید به سمت پشت پایه قرار گیرد در ادامه به مراحل دیگر این کار می پردازیم.

سوزن چرخ در یک سمت استوانه و در سمت دیگر صاف می باشد در موقع جا انداختن سوزن توجه کنید که طرف صاف سوزن درست در جهت رو به روی مسیر نخ قرار گیرد بدین معنی که اگر نخ از سمت داخل چرخ وارد سوزن می شود، سمت صاف سوزن نیز باید به طرف داخل چرخ واقع شود و اگر نخ از سمت خارج چرخ وارد سوزن گردد طرف صاف سوزن نیز به طرف خارج چرخ جا انداخته می شود.

پس از قرار دادن سوزن در میله مخصوص تا حد امکان سوزن را به طرف بالا بکشید تا به خوبی جا بیفتد سپس توسط پیچ مخصوص سوزن بند آن را به خوبی محکم کنید.

طریقه برداشتن ماکو

ابتدا میله نگهدارنده سوزن را تا بالاترین حد خود بالا آورده و در جا ماکوئی را باز نموده گیره روی ماکو را باز نمایید و آن را بیرون بیاورید ماسوره را از طرف باز ماکو به سمت پایین برده تا از روی قاب بیرون آید طریقه جا انداختن سوزن در ماکو به این صورت انجام می شود.

طریقه جا انداختن سوزن

نصب ماکو بر روی چرخ خیاطی

برای نصب ماکو بر روی چرخ خیاطی ابتدا باید گیره ماکو را باز نموده و ماکو را در خار آزادی که در جای ماکو قرار گرفته جا بزنید بعد از جا خوردن ماسوره گیره ماکو را ببندید.

مادامی که میله نگهدارنده سوزن پایین است ماکو را نصب یا بیرون نیاورید این بی توجهی باعث نخریب در کل قسمت های ماکو خواهد شد طریقه جا انداختن سوزن برروی ماکو به این صورت انجام می شود.

طریقه رد کردن نخ از ماکو

ماسوره را با دست راست گرفته مقداری از نخ آن را بیرون کشیده و در ماکو قرار دهید نخ را از شکاف قاب ماکو و سپس از زیر فنر بگذرانید و با بیرون کشیدن نخ ماسوره در جای خود قرار دهید طریقه جا انداختن سوزن در ماکو کمی سخت است که باید با دقت انجام شود.

طریقه پر کردن ماسوره

با توجه به نکات زیر ماسوره به راحتی پر خواهد شد ضمن نگه داشتن دسته چرخ با دست چپ دکمه یا هرز گرد دسته را به طرف خودتان بچرخانید بنابراین دسته شروع به چرخیدن نموده بدون این که چرخ کار بکند قرقره را در جا قرقره ای قرار دهید انتهای نخ را از بازوی هدایت کننده عبور داده و آن را از بین دیسک کشنده نخ بگذرانید و نخ را هفت الی هشت بار بدون ماسوره بپیچانید و ماسوره را روی ماسوره پر کن قرار دهید.

تنظیم نخ بر روی ماسوره 

تنظیم نخ رو برای ضخامت های مختلف پارچه متغیر است پس از دوخت روی نمونه ای از پارچه فرو رفتگی نخ دوخت در سمت رو و پشت پارچه باید مساوی باشد نخ رو و نخ زیر باید به یک میزان شل یا سفت به نظر بیاید با چرخش دستگاه تنظیم نخ رو می توان بخیه مناسب پارچه را انتخاب کنیم این دستگاه مدرج می باشد که چرخش آن به یک سمت حرکت نخ را آزادتر و در جهت دیگر کند تر می کند.

جهت خرید انواع سوزن های با کیفیت کافی است با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل کرده و با کارشناسان ما در ارتباط باشید.