الیاف چیست و نوع طبیعی آن کدام است؟

الیاف

الیاف رشته های نازک و بلندی هستند که از استحکام و انعطاف پذیری کافی برای تولید نخ و پارچه برخوردار باشند.

الیاف از مواد پلیمری (مولکول های بسیار بزرگی) تشکیل می‌شوند که از به هم پیوستن مولکول های کوچکتری به نام منومر ساخته می شوند.

مواد پلیمری مناسب الیاف به صورت طبیعی وجود دارد ولی می توان آن را به صورت مصنوعی نیز تولید کرد. به عنوان مثال سلولز یک پلیمر طبیعی و پلی استر یک پلیمر مصنوعی پرکاربرد است.

دانستن خواص الیاف برای انجام عملیات در صنایع نساجی اهمیت زیادی دارد، یکی از این خصوصیات مهم، طول می‌باشد. طول الیاف در انتخاب نوع ریسندگی اهمیت ویژه‌ای دارد، به همین دلیل الیاف را براساس طولشان به دو دسته تقسیم بندی می‌کنند:

  • الیاف یکسره: الیافی که طولشان زیاد است و گاه به صدها متر می‌رسد را الیاف یکسره یا فیلامنتی می‌گویند. تنها الیاف طبیعی یکسره ابریشم است. الیاف بشر ساخت به صورت فیلامنت تولید می‌شوند، ولی با بریدن و کوتاه کردن به طول دلخواه تبدیل می‌شوند.
  • الیاف منقطع: الیافی مانند پنبه و پشم که به صورت رشته‌های کوتاه و تکه تکه وجود دارند را الیاف منقطع می‌گویند. از آنجا که این الیاف طبیعی هستند، طول همه آن ها به یک اندازه نیست. انتخاب نوع ماشین آلات تولید نخ، بر اساس طول الیاف انجام می‌شود.
الیاف چیست و نوع طبیعی آن کدام است؟

الیاف طبیعی

الیاف طبیعی در طبیعت به صورت الیاف وجود دارند و انسان آن ها را جمع آوری نموده و به کار می‌برد. این دسته از الیاف به سه گروه الیاف گیاهی، الیاف حیوانی و الیاف معدنی تقسیم می‌شوند.

الیاف گیاه

 الیاف گیاهی از مهم‌ترین الیاف مورد مصرف در صنعت نساجی هستند. ماده اصلی تشکیل دهنده این گونه الیاف سلولز است. الیاف گیاهی بر حسب این که از چه قسمتی از گیاه به دست می آیند، به دسته های زیر تقسیم می‌شوند:

  • الیاف برگی، این الیاف از برگ گیاهان تهیه می شود مانند الیاف سیسال و مانیلا
  • الیاف دانه‌ایی، الیافی هستند که بر روی دانه گیاه می‌روید مانند الیاف پنبه
  • الیاف ساقه‌ای، این الیاف از ساقه گیاهان به دست می‌آید مانند الیاف کتان، کنف و چتایی
  • الیاف میوه‌ای، که این الیاف از میوه بعضی گیاهان استخراج می‌شود. مانند الیاف نارگیل

برای انتخاب بهترین ها با ما همراه باشید، ما در نخ شاپ بهترین ها را برای شما می خواهیم هدف ما جلب رضایت شماست.