تاب نخ چه تاثیری بر مقاوت پارچه دارد؟

پارامترهای تاثیر گذار بر تاب نخ

مقدار تاب: مقدار تاب برحسب تعداد تاب در واحد طول مشخصی از نخ تعریف می‌شود. تعداد تاب بر حسب واحد اینچ یا متر اندازه گیری می‌شود. میزان تاب نخ اثرات زیادی بر خواص نخ و پارچه دارد. به عنوان مثال با افزایش تاب نخ، اصطکاک داخلی بین الیاف بیشتر شده و استحکام نخ افزایش می‌یابد. در عمل افزایش تاب فقط تا حد معینی موجب افزایش استحکام نخ شده و پس از آن حد، استحکام نخ را کاهش می‌دهد.

جهت تاب: نخ‌ها را می‌توان در دو جهت مختلف نسبت به محور نخ تاباند. جهت و میزان این چرخش، از پارامترهای تعیین کننده تاب است. اگر یک سر نخ ثابت بوده و انتهای آن در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، چرخانده شود، جهت تاپ را “اِس” و خلاف این جهت را “زِد” می‌گویند. علت این نحوه نامگذاری جهت تاپ، مطابقت در جهت قرارگیری الیاف سطح نخ با جهت بدنه این حروف است.

زاویه تاب: زاویه‌هایی است که الیاف سطح نخ، نسبت به محور مرکزی نخ دارند. هر چه تعداد تاب نخ بیشتر شود، زاویه الیاف نسبت به محور نخ نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین این زاویه را می‌توان به عنوان معیاری برای اندازه گیری تاب نخ به کار برد. این مقدار مستقل از قطر نخ است. زاویه تاب مورد نیاز در هر نخ برای دستیابی به خواص مورد نظر، به جنس، طول الیاف، نمره نخ و … بستگی دارد.

تاب نخ چه تاثیری بر مقاوت پارچه دارد؟

هدف از ایجاد تاب

 • ایجاد یکنواختی بیشتر
 • آماده شدن نخ برای بافندگی
 • جلوگیری از پرز دار شدن نخ
 • ایجاد مقاومت بیشتر در مقابل اصطکاک
 • افزایش استحکام نخ

تاثیر تاباندن نخ بر خصوصیات نخ و پارچه

تاب در نخ از جمله شاخص‌های مهم در کیفیت محصول نهایی شامل پارچه و پوشاک خواهد بود. به طور کلی میزان کم یا زیاد بودن تاب نخ می‌تواند باعث افزایش یا کاهش مقاوت پارچه شود. از این رو دقت در میزان مناسب تاب مبحثی است که مهندسین نساجی سعی می کنند بالاترین دقت را نسبت به آن داشته باشند. شاخصه‌هایی که تحت تاثیر پیچ و تاب نخ قرار می‌گیرند شامل:

 • جلوه های زیبایی شناختی پارچه
 • جذب موئینگی رطوبت
 • نفوذ پذیری هوا
 • لمس پارچه
 • جذب رطوبت
 • ویژگی های پوشیدنی لباس
 • درخشندگی و جلا

تمامی نخ‌ها برای تولید تابیده می‌شوند. بر اساس کاربرد و کیفیت مورد نیاز روش‌های تاباندن نخ‌ها متفاوت است. برای تولید نخ بسته بندی از روش تابیده استفاده می‌شود. این نوع نخ بسته بندی معمولا برای بسته بندی‌های مربوط به انواع کارتن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از ایجاد تاب در نخ افزایش استحکام نخ است.

شما عزیزان میتوانید برای خرید انواع نخ با کیفیت عالی با نخ شاپ همراه باشید، مشاوران ما در نخ شاپ پاسخگو شما مشتریان می باشند.