تولید نخ نیمه آرایش

اکسترودر

چیپس پلی استر پس از خشک شدن به اکسترودر وارد خواهند شد. به انجام رساندن مرحله های ذوب چیپس پلی استر به شکل پیوسته انجام خواهند گرفت. هر نوع مکث و یا به وجود آمدن کم ترین مشکلات در طول راه سبب قطع شدن تولید می شود و خسارت های بسیاری به کل سیستم وارد خواهد گشت.

داخل اکسترودر، چیپس به وسیله حرارت منطقه‌ای و ماردون مارپیچ به پلیمر مذاب یکنواخت با دما و گرانروی تعیین شده تبدیل خواهد گشت. پس از گذشتن این مرحله به فیلتریگ می رسیم و پلیمر مذاب به فیلتراسیون منتقل می شود. فیلتراسیون از گذشتن مواد اضافی درون پلیمر جلوگیری به عمل می آورد.

هر چیپسی با توجه به گونه و شرایط ساخت روش مشخص تولید را طلب می کند.

هد ریسندگی

بعد از آن این پلیمری که ذوب شده است به داخل لوله های مشخص فرستاده شده، به بخش هد ریسندگی انتقال داده می شود. به جهت پیشگیری کردن از پایین آمدن دما و سخت شدن پلیمر مذاب همه سیستم حرکت داخل یک سامانه لوله دو جداره انتقال داده می شود که در کناره های این پلیمر مذاب، روغن مشخصی با دمای مخصوص و همچنین سیستم دوجداره کنترل خواهد شد، که پلیمر مذاب هیچ گونه تغییر دمایی به خود نبیند. در صورتی که کمترین تغییر دما در این فرآیند به وجود بیاید در پلیمر مذاب شرایط مناسب برای به تولید رساندن مهیا نخواهد داشت.

تولید نخ نیمه آرایش

مترینگ

بعد از آن پلیمر مذاب به سوی پمپ ها هدایت خواهد شد. سیستم پمپ ها مترینگ می باشد. این بخش از اصلی ترین بخش های تولید نخ پی او وای است. پمپ ها به شکل چرخ دنده‌ای به کار گرفته شده و مقدار دقیق گذر مواد را کنترل می کند به شکلی که هر پمپ باید با توجه به نمره نخ تولیدی میزان دقیق و مشخص پلیمر مذاب بگذراند.

بعد از آن پلیمر مذاب به بخش تولید رشته های نخ یا همان اسپیرنت ریسندگی وارد خواهد شد. در این بخش با دبی و ظرفیت و نمره مخصوص رشته های نخ تشکیل خواهند شد. به این معنا که با گذشتن این پلیمر مذاب از سوراخ های بسیار کوچک رشته های نخ با عدد مخصوص تولید خواهد شد.

کوانچینگ

در مرحله بخش کوانچینگ این پلیمر مذاب که به شکل رشته های کاملا باریک نخ از سوراخ های کاملا کوچک اسپیرنت ها خارج آمده، سرد خواهد شد. که این روش با دبی با هوایی و دما و میزان رطوبت مخصوص صورت خواهد گرفت.

پس از کوانچینگ عمل روغن زن به نخ پی او وای ساخته شده انجام خواهد گرفت. روغن ریسندگی جهت به وجود آوردن حالت لعاب به نخ داده می شود. این عمل سبب می شود مرحله های بعدی ساخت نخ پی او وای دقیق تر به انجام برسند و در آخر نخ پی او وای ساخته شده بر روی دوک های مقوایی مخصوص چند لایه (بوبین) به وسیله دستگاه های دقیق و حساس به اسم وایندر پیچیده خواهد شد. این مورد کاملا حساس و دقیق می باشد به گونه‌ای که کشش و تسریع دستگاه به شکل دیجیتال کنترل خواهد شد.

به آخرین مرحله خارج کردن بوبین های مقوایی نخ پی او وای از همان دستگاه وایندر داف می گویند. داف به دو صورت انجام می شود داف اتوماتیک و داف دستی در داف دستی مرحله های کار باید که با دقت بسیار زیادی به انجام برسند.

بزرگ ترین هدف ما کسب رضایت شما مشتریان عزیز است، با ما همراه باشید تا به بهترین ها دست یابید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.