معایب و مزایای نخ پلی استر و نخ کتان

نخ پلی استر پلی استرها بیشتر در ساختار الیاف مصنوعی بکار می‌روند. تولید انبوه این الیاف از سال هزار و نهصد و چهل پنج آغاز شده است و امروزه این الیاف با تولید جهانی بیست و یک میلیون تن در سال دو هزار و دو بیشترین سهم تولید را در بین الیاف به خود اختصاص […]